CV

Här kan du hämta hem mitt CV i PDF format:

Skärmavbild 2014-05-02 kl. 10.29.39

http://www.stephenbarkar.se/wp-content/uploads/2014/06/CV_Barkár_Stephen.pdf

 

Företag som jag har jobbat på under mina 20 år som projektledare.

linje

Grundare at SK

November 2013 – Present (6 months)
Mera information om SK finns på www.sk-info.se

Det magiska ordet är ”Vi får det att fungera” men det säger säkert alla vad är det som gör mig speciell då?

Jag har det senaste decenniet arbetat i och med hälso- och sjukvårdssektorn. Förståelsen för verksamhetsbehoven gör att jag kan koncentrera mig mer på genomförande och resultat. De jag väljer att samarbeta med är experter på att planera och implementera system för förbättrade informationsflöden. Det leder till en effektivare verksamhetsstyrning. Vår gemensamma omfattande erfarenhet ger oss en oslagbar flexibilitet i vårt sätt att angripa projekten, bedöma möjligheterna och anpassa lösningarna efter verkligheten.

Målet är en effektiv verksamhet, väl använda resurser och ökad patientsäkerhet. Vägen är IT, i form av ett genomtänkt och väl fungerande verksamhetsstöd.
SKs Strategiska Tjänster leder förändringen rätt, med vår kompetens – på dina villkor!

linje

Verksamhets utvecklare at CGM

March 2012 – February 2014 (2 years) CGM Sweden

CGM är en internationell koncern med fler än 3,600 kompetenta och erfarna medarbetare. Vi finns representerade i mer än 35 länder och våra e-Hälsolösningar täcker behoven för alla typer av verksamheter. 1 rekommendation tillgänglig på förfrågan

Supportchef at CGM SE

June 2013 – November 2013 (6 months)
CGM är en internationell koncern med fler än 3,600 kompetenta och erfarna medarbetare. Vi finns

representerade i mer än 35 länder och våra e-Hälsolösningar täcker behoven för alla typer av verksamheter.

1 rekommendation tillgänglig på förfrågan

linje

Program Director at SLL

February 2008 – April 2012 (4 years 3 months)
Ansvarig för NPÖ-ESB, EDI, Snod, Notifiering, ASLL samt Integration läs mera vad integration handlar om nedan.

På SLL IT ser vi på integration och kommunikationstjänster som nödvändiga redskap för att kunna bedriva modern & kvalitativ sjukvård. Fler och fler medicinska instanser börjar alltmer förstå de stora förtjänsterna associerade med effektivt meddelandeutbyte, både ekonomiskt såsom effektivitetsmässigt. Vi har märkt att många sjukvårdsinstanser idag står inför ett och samma problem; tröttsamma punkt-till-punkt anslutningar som i många fall komplicerar systemscenariot snarare än förenklar det. Komplexiteten bottnar i många olika typer av informationssystem, var och en speciellt anpassad för dess särskilda uppgift. System som inte har möjlighet att utbyta data innebär dubbla arbetet.

Vår integrationsplattform binder samman vårdgivares system med laboratorier, apotek, konsulter så väl som andra tjänsteleverantörer på ett enkelt och smidigt sätt. Vi effektiviserar sjukvårdssektorn betydligt och hjälper personalen med deras dagliga sysslor, så att de kan inrikta sig på det som är viktigt – patienten. En doktor sparar normalt sett 15 minuter per dag genom att använda en integrationslösning i jämförelse med det vanliga tillvägagångssättet där recept hanteras manuellt. Tiden som sparas kan användas för att göra tiden med patienten mindre stressig.

Exempel på funktioner som vi integrerar: Recept till apotek
Remisser mellan vårdinstanser
Remisser från primär till sekundär vård Journalutdrag eller fullständiga journaler Rötgenremisser och resultat

Diverse former av labbsvar Grafiska smärtbeskrivningar Grafik och foton

Användare inom detta segment: Apoteket, Danderyds Sjukhus, Karolinska Sjukhuset, Stockholms Läns Landsting, Landstinget Västermanland, Landstinget Västernorrland, Landstinget Sörmland, Profdoc anslutna vårdinstanser.
14 rekommendationer tillgänglig på förfrågan

Förvaltare at SLL-IT

February 2008 – April 2012 (4 years 3 months)

Se mera under tidigare uppdrag

2 rekommendationer tillgänglig på förfrågan

linje

Projektledare at Cybercom Sweden East

2004 – May 2008 (4 years)
Se mera under tidigare uppdrag

Program Director at auSystems (Cybercom)

January 2004 – March 2008 (4 years 3 months) Se mera under tidigare uppdrag

Projektledare at Teleca (Ausystems) (Cybercom)

2004 – 2008 (4 years)
Se mera under tidigare uppdrag

 

linje

Projektledare at TietoEnator

January 1999 – 2003 (4 years) Projektledare

linje

Projektledare at Enea

January 1994 – 1999 (5 years) Projektledare

 

 

 

 

linje

Här kan ni läsa mera om de projekt som jag har jobbat med:

linje

Etablera IKT miljön på Milstens skolan i Täby

mars 2014 till nu

Ansvarig för etableringen av IKT miljön på en skola i Stockholms området.
Mera information kan ses på min blogg:
http://www.sk-info.se/bloggen/bring-on-the-learning-revolution-barnen-ar-var-framtid/

Skärmavbild 2014-05-01 kl. 10.21.39

 

linje

Webbutveckling och digital strategi för ett e-handelsföretag

mars 2014 till nu

Webbutveckling och digital strategi för ett e-handelsföretag baserat i Stockholm.
Uppdraget består av att skapa en professionell och stilren webbplats för företaget. Webblösningen består till stora delar av en e-handel bakom lösenordsskyddade sidor. Lösningen är också direkt kopplad till företagets affärssystem för automatisk orderhantering.

Skärmavbild 2014-05-01 kl. 10.22.47

 

linje

 

IOS Utveckling

mars 2014 till nu

Appen ”Appoteket” utvecklade jag eftersom jag insåg att det finns ett behov av en app som påminner en om ens medicinlista och annan funktionalitet. Mera info kan ni läsa här:

Funktionalitet:
Alarm för att komma ihåg att ta medicinen.
Din samlade journal information.
Vilka läkemedel du har och om de behöver förnyas.
Kontakt information om din läkare som du oftast besöker samt på din vårdcentral. Information om var du kan hämta upp din medicin och om det aktuella apoteket.

http://www.sk-info.se/bloggen/appoteket-kommer-snart-i-din-telefon/

Skärmavbild 2014-05-01 kl. 10.24.16

 

linje

 

Föreläsare

mars 2014 till nu

Föreläsare inom projektledare, förändringsarbete och kommunikation samt presentations teknik. Min första kurs genomfördes vecka 10 och hör av er om ni vill höra mera om detta.
Mera information finns här:
http://www.sk-utbildning.se/

 

Skärmavbild 2014-05-01 kl. 10.33.39

linje

TakeCare kontinutiets planering

mars 2013 till juni 2013

Ansvarig för etableringen av projektet för att säkerställa TakeCares redundans samt miljö ute hos landstings kunder. Detta uppdrag var i en extremt tekniskt och komplex miljö med system som jag inte får nämna här men det handlade om kommunikation på protokollnivå samt operativsnivå mellan olika system som behövdes integreras. Projektet fick högsta prioritet av ledningsgruppen.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 08.54.27

 

 

 

linje

R7 e-arkiv

juni 2012 till maj 2013

Projektledare från CGM och i rollen som Leverantörs kontakt för VIS Mellanarkiv projektet. X antal journalsystem skulle in i det nya eArkivet som hanterades från Örebro.

R7e-arkiv är ett e-arkiv som gör det möjligt att arkivera och lagra elektronisk information. R7e-arkiv tar emot leveranser av information i elektronisk form i godkända format som gör det möjligt att söka i materialet både nu och i framtiden.
Landstingens digitala information är en värdefull resurs idag och i framtiden. Det finns krav i lagstiftningen på att stora delar av denna information ska bevaras och lösningen R7e-arkiv gör detta möjligt.

http://www.r7earkiv.se/index.html

Skärmavbild 2014-05-01 kl. 10.26.29

 

linje

 

Vis Mellanarkiv

mars 2012 till maj 2013

LTD bytte ut sitt journalsystem och behövde därför migrera, mappa och konvertera sin data in i det nya systemet. Målsättningen initialt var att tillgängliggöra vårdrelaterad information för patientens resa genom vården och införa lösningen inom hela verksamheten Min roll var: Projektledare samt Testledare.

Skärmavbild 2014-04-29 kl. 22.55.58

 

linje

Övrigt på CGM

mars 2012 till februari 2014

Många kundnära uppdrag men även föreläsningar för kunder och delar av etableringen av strategiska konsulttjänster på CGM. Framtagande av digitalt material samt till tryck inför Vitalis. Bevakande av olika mässor och seminarier såsom Almedalsveckan, Vitalis, Swedish Medtech, Vinova, SKL, osv och där även representera CGM inför dess kunder i olika sammandrag. Pre sale aktiviteter, Teknisk rådgivare NPÖ-TakeCare. Projektledare: Avonova sammanslagningar, Neron, Feelgood, Scania…

 

Skärmavbild 2014-05-01 kl. 10.14.36

linje

Förvaltningsledare Integration

april 2008 till mars 2012

Ansvarig för NPÖ-ESB, EDI, Snod, Notifiering, ASLL samt Integration läs mera vad integration handlar om nedan.

På SLL IT såg vi på integration och kommunikationstjänster som nödvändiga redskap för att kunna bedriva modern & kvalitativ sjukvård. Fler och fler medicinska instanser börjar alltmer förstå de stora förtjänsterna associerade med effektivt meddelandeutbyte, både ekonomiskt såsom effektivitetsmässigt. Vi har märkt att många sjukvårdsinstanser idag står inför ett och samma problem; tröttsamma punkt-till-punkt anslutningar som i många fall komplicerar systemscenariot snarare än förenklar det. Komplexiteten bottnar i många olika typer av informationssystem, var och en speciellt anpassad för dess särskilda uppgift. System som inte har möjlighet att utbyta data innebär dubbla arbetet.

Vår integrationsplattform binder samman vårdgivares system med laboratorier, apotek, konsulter så väl som andra tjänsteleverantörer på ett enkelt och smidigt sätt. Vi effektiviserar sjukvårdssektorn betydligt och hjälper personalen med deras dagliga sysslor, så att de kan inrikta sig på det som är viktigt – patienten. En doktor sparar normalt sett 15 minuter per dag genom att använda en integrationslösning i jämförelse med det vanliga tillvägagångssättet där recept hanteras manuellt. Tiden som sparas kan användas för att göra tiden med patienten mindre stressig.

Exempel på funktioner som vi integrerar: Recept till apotek
Remisser mellan vårdinstanser
Remisser från primär till sekundär vård Journalutdrag eller fullständiga journaler Rötgenremisser och resultat

Diverse former av labbsvar Grafiska smärtbeskrivningar Grafik och foton

Det som jag gjorde var att inom en väldigt politisk organisation hantera flertalet system och genom att integrera och slå ihop kunde vi göra besparingar på ungefär 15 miljoner sek.

För att få till dessa lösningar så var integration en nyckekomponent och främst då integration av SOA komponenter såsom ESB lösningar.

Eftersom Stephen var ansvarig för ESB delarna så var det viktigt att han har teknisk kunskap kring plattformen (Jboss) (Xtrade) (Ensamble) (Mule) osv för att lyckas integrera webb komponenterna.

Denna tekniska kompetens innebar att förstå hur ESB lösningen skall installeras samt implementeras på de olika men snarlika integrations motorerna.

En mängd olika uppdrag blev det under Stephens år på SLL IT och idag är han en nyckel konsult inom hälsa och sjukvård och anlitas ofta för att integrera befintliga system med nya system eller för att modernisera samt uppgradera olika system i både en teknisk samt ledande roll.

linje

 

Förvaltningsledare SLL IT

mars 2006 till mars 2008

Stephen agerade förvaltningsledare för en behörighetsstyrande elektronisk katalog under en period
där driftplattformen skulle uppgraderas till ny version. Detta ställde stora krav på kravhantering, planering, flexibilitet och problemlösningsförmåga. Förvaltningsledarrollen innebär i korthet att arbeta enligt principerna i ITIL med Change Management och kravhantering som första ledstjärna.

Image.aspx

linje

 

Produktägare SE Intranät

mars 2007 till mars 2008

I detta projekt så var jag SonyEricssons produktägare i införandet av ett nytt intranät. I rollen ingick att agera beställare gentemot utvecklingsprojektet inkluderande kravhantering. Projektet ställde stora krav på eget driv, integritet, kommunikation och diplomati och SCRUM kunskap i ett agilt projekt.

images

linje

 

Förändringsledare

mars 2007 till mars 2008

Syftet med projektet är att implementera W3D3 i ett kommungemensamt ärende- och dokumen- thanteringssystem med diarium enligt kommunstyrelsens beslut.

Stephen är Cybercoms projektledare. Avtalet löper på 3 år och ca 60 personer är inblandade i projektet.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.02.36

linje

Projektledare

mars 2007 till mars 2008

Stephen har hjälpt TeliaSonera i ett uppdrag som har handlat om komplex förvaltningsledning och releasehantering åt Telia samt Landstinget. Stephen #s roll var ansvarig projektledare. Kort samman- fattning av uppdraget:
TeliaSonera skall tillhandahålla drift- och förvaltningstjänster för SLL/Carelink.
Med drift avses skötsel och övervakning av ingående delar i den tekniska driftmiljön för SITHS CA. I detta ingår övervakning av tjänsten, avhjälpning av fel, maskinvaruservice, systemadministration, förebyggande underhåll samt att föreslå förbättringar och vidareutveckling av tjänsten. Uppdraget omfattade: Leverans av Tjänster, Utveckling, Uppbyggnad av tekniska miljöer, Installation, Lever- anstest, Driftsättning, Leverans, Drift, Vidareutveckling av de Programvaror som ingår i SITHS CA, Förvaltning och underhåll, Support, felavhjälpning, service och utbildning.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.03.17

 

linje

Projektledare samt Kravansvarig

mars 2006 till mars 2007

Stephen var ansvarig Projektledare för BAT & Portal
Bat & Portal skall medföra möjligheter för Användarna att genom ett gemensamt portalbaserat sys- tem för: • Behörighetskontroll, innebärande sä¬ker identifiering och autentisering, erhålla behörighet an- passad på individnivå till olika applikationer, databaser och andra resurser inom SLLnet.
• BAT & Portal skall också innehålla olika administrativa verktyg, verktyg för spårbarhet (loggning etc.) och kontroll av vilka applikatio¬ner och resurser Användarna använder.
En ungefärlig uppskattning av användarkretsen vid tiden för avtalets undertecknande är att Systemet skall kunna användas av merparten av den personal inom Beställarens or¬ga¬nisation som arbetar med vård; idag ca 40 000 personer. Till detta kommer att Systemet också skall kunna medge användning av andra verksamhetsgrenar i den mån dessa också är inbegripna i vårdkedjan mellan olika vård- och omsorgsgivare inom Stockholms läns landsting.

Image.aspx

linje

 

Leveransansvarig

mars 2006 till mars 2007

Uppdraget bestod i av att ta fram en ny process för Popwires leveransorganisation och att säker- ställa att de nya rutinerna efterföljs. Stephen jobbade tillsammans med Popwires VD för leveransorganisationen.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.11.00

 

linje

Projektledare

mars 2005 till mars 2006

Stephen var ansvarig projektledare för ett mobiltelefoni/webbprojekt. Verktyg som användes var CMS och DRM system kopplade till mobiltelefoner. Mera information vid förfrågan.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.12.46

linje

Projektledare

mars 2005 till mars 2006 Members:Stephen Barkár

Stephen var ansvarig för att se över och att förhandla med Microsoft om Teleca ABs nya Enterprise och Select avtal.

 

Skärmavbild 2014-05-01 kl. 10.12.38

linje

Produktstrateg

mars 2005 till mars 2006

Stephen var ansvarig produktstrateg för Ericssons BUSY/Enterprise lösning för Ip-baserade produk- ter. Produkterna som utvecklades vidare var MOIP, MIEP, EMO, EMCA och ADC.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.12.46

linje

Projektledare

mars 2004 till mars 2005

2004 – 2005 Projektledare på Ericsson IMS EMM2.1 Drop2 Telefonica
Stephen var ansvarig projektledare för Ericssons IP baserade nätverk EMM för leverans till slutkund som var Spanska Telefonica.
Drop2 Telefonica var en produktleverans till slutkund som krävde att Ericsson skulle driva projektet med en extrem tidtabell och med en snabbare leverans än vanligt.
Detta gjorde att Stephen fick driva detta projekt på ett annorlunda sätt än det som var vanligt på Er- icsson. Sättet som Stephen drev projektet på används fortfarande på Ericsson. Stephen lyckades få fram synergieffekterna i två komplexa organisationer och även få rätt inställning med fokus på kun- den. Arbetet i projektet innebar bl.a. koordinering mellan Testledare, FOA, MU, Kund, IMS och MSLD och många kundkontakter.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.12.46

 

linje

 

Utbildare inom projektledning och LOTS

mars 2000 till mars 2004

Stephen har agerat lärare på flera nationella kurser inom LOTS. Uppdragsgivare är TietoEnator och kunderna kommer oftast från: IT-företag, Kommunala företag, Polisen, Energibranschen, Bank o fi- nans branschen.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.15.29

linje

Verksamhetsutvecklare

mars 2003 till mars 2004

Stephens ansvarsområde var verksamhetsutveckling, projektledning, IT-säkerhet och utbildning i diverse projekt. Kundinterface ingick i uppdragen. Eftersom projekten är konfidentiella så lämnas
mer information vid förfrågan.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.16.30

 

linje

Projektledare

mars 2003 till mars 2004

Fortums infrastruktur skulle ersättas med en ny standard. I detta uppdrag ingick även migrering samt konsolidering. Projektets budget var på 90 miljoner med 12 delprojektledare och över 200 man. Stephen var huvudprojektledare och kundinterface ingick i uppdraget, Stephen ledde även processarbe- tet och aggerade testledare i uppstarten. Uppdraget bestod i att implementera ca 12 000 Windows XP rollout till Fortums arbetsstationer globalt, att implementera Windows 2000 uppgradering till ca 260 file/print-servers och ca 50 AD-servers, att migrera användare och grupper till AD och att migrera file/shares till file/print-servrar, att implementera Exchange migration och att implementera pilot installationer och utbildning. Metoder som användes var PROPS och RUP.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.12.46

linje

 

Projektledare Bank och finans

mars 2002 till mars 2003

Nordea migrerade och konsoliderade sin verksamhet i norden. Uppdraget var att skriva offert, att
leda processarbetet, vara huvudprojektledare samt hålla samtliga workshops på teknisk och le- darskapsnivå. Över 100 personer var involverade i detta uppdrag.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.18.20

linje

Projektledare

mars 2002 till mars 2002

Projektet PASM – Ansvarig projektledare med 4 delprojektledare och ett 30 tal deltagare för att ta
fram TEs produktkatalog (metakatalog) samt tjänstekatalog (metakatalog). Katalogen är fylld med tjänster och produkter som TE kan leverera till sina kunder. Projektet hade en budget på 5 miljoner SEK och var mycket högt prioriterat av företagsledningen.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.15.29

 

linje

 

Projektledare

januari 2000 till mars 2000

Syftet med projektet (BOX 3G) var att producera och leverera en HW/SW-plattform baserad på GEM (Generic Ericsson Magazine) för Open System products. Projektet levererade till RNS (Radio Net- work Server) och NSP (Network Server Platform). Uppdraget: Ansvarig för projektledning och fram- tagning av projekten Router/Bridge SW/HW, GESB SW/HW och SCB SW/HW med 5 delprojektle- dare och över 100 medarbetare samt att leda processarbetet och som testledare i SWAT-teamet. Metoder som användes var PROPS och RUP.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.12.46

linje

 

Projektledare

mars 2000 till mars 2001

Syftet med projektet (BOX 3G) var att producera och leverera en HW/SW-plattform baserad på GEM (Generic Ericsson Magazine) för Open System products. Projektet levererade till RNS (Radio Net- work Server) och NSP (Network Server Platform). Uppdraget: Ansvarig för projektledning och fram- tagning av

projekten Router/Bridge SW/HW, GESB SW/HW och SCB SW/HW med 5 delprojektle- dare och över 100 medarbetare samt att leda processarbetet och som testledare i SWAT-teamet. Metoder som användes var PROPS och RUP.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.12.46

linje

Projektledare

januari 1999 till januari 2000

Enea har för sina båda dotterbolag Enea OSE Systems och Enea Realtime, tecknat en order med
Nokia Switching Platforms. Ordern omfattar produkter och utveckling för inbyggda system till en mjukvaruplattform som kan användas i Mobile Core Networks. Stephen var huvudprojektledare för ca 40 personer och 2 delprojektledare.
Uppdraget bestod av: Kravframtagning av funktionella krav och designkrav, designspec för GUI samt utveckling av prototyp för Settings Wizard (SW), ett system för att kunna konfigurera och synkronis- era sin mobiltelefon och PC vad avser mobiloperatörer, e-mail, SMS, WAP-tjänster mm. SW ingår som en del i en svit av PC-baserade program rörande kopplingen mellan mobiltelefon och PC. I pro- jektet deltog personal från Nokia, Sonera och Enea samt en användarreferensgrupp. Arbetet utför- des i enlighet med Eneas metod för praktisk användarmedverkan vid systemutveckling. Kundinter- face ingick i uppdraget.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.19.52

linje

 

Projektledare

januari 1999 till januari 2000

Det nya systemet avser att ersätta det nuvarande koncernkontosystemet och erbjuda kunderna en
betydligt utökad funktionalitet och ett modernare gränssnitt.
Stephen var projektledare samt säkerhetsarkitektsansvarig med ansvar för att säkerhets och kvalitetskrav skulle implementeras. I projektet ingick kravarbete samt arbete med rollbaserade behörighetsstrukturer.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.26.54

linje

 

Projektledare

januari 1998 till februari 1999

Driftmiljön på Skandia IT hade förändrats sedan den senaste kontinuitetsplanen gjordes 1991. Tre kritiska funktioner (Nätverk, Telefoni samt e-post och Internet) skulle belysas. I uppdraget var Stephen huvudprojektledare för ca 20 personer.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.27.12

linje

Projektledare och Utredare

januari 1998 till januari 1999

Uppdraget: Fastställa Regeringskansliets IT Policy samt att utveckla deras Säkerhetshandbok. Stora mängder dokumentation om Internet och brandväggar togs fram. Fysiskt arbete i deras brandväggar
och i deras Novell-miljö ingick också i uppdraget. Stephen var teknisk projektledare samt mentor för Regeringskansliets säkerhetspersonal. Arbetet utgjordes till stor del av kravarbete samt arbete med rollbaserade behörighetsstrukturer.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.26.54

linje

 

Projektledare

januari 1998 till januari 1999

Projektledning av Swedbanks produktsajt. Stephen var huvudprojektledare. Eftersom projektet är säkerhetsklassat så lämnas mer information vid förfrågan.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.28.16

linje

Projektledare och Utredare

januari 1996 till januari 1998

Olika uppdrag:
Sjukhusens reseräkningssystem:
Ansvarig för problemlösning i NT-miljö samt SUN-miljö. Stephen var projektledare för 20 personer.

Bokförlag: upplevde problem med indexeringen av sajterna samt även deras brandvägg. Ste- phen var teknisk projektledare för 8 personer.

Rikspolisstyrelsen; mentorskap om Internet och hacking. Eftersom projektet är säkerhetsklassat så läm- nas mer information vid förfrågan.

SEB:
Uppdraget utfördes i NT och Unix. Stephen var projektledare för utvecklingen av SEBs konti- nuitetsplanering samt säkerhetsutredning. Eftersom projektet är säkerhetsklassat så lämnas mer information vid förfrågan.

KICKS:
ehandel Teknisk projektledning av Kicks e-handelssajt. Stephen var huvudprojektledare och syftet var att skapa en e-handelssajt i MS miljö.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.29.18

linje

Projektledare

januari 1994 till januari 1996

Stephens ansvarsområde var projektledning, IT-säkerhet och utbildning inom diverse projekt, t. ex: Publicering
Kvalitetsansvarig av tekniska dokument på Internet/Intranät,
Framtagning av en ny plattform

Byte av win3x till Win95 på samtliga klienter inom SAF 2000 klienter och ett 20 tal servrar. Ledning av löpande uppföljning av användarnas synpunkter på de nya
rutinerna, drift av systemen samt tekniska problem.
Säkerhetsansvarig SAF

Firewall1 och NT säkerhetsansvarig.
Ansvarig för utbildningar inom SAF
Lärare i diverse kurser med anknytning till Internet.
Internet Mentor/bollplank. Uppdraget bestod i att hjälpa SAFs kunder med frågor om Internet/ Säkerhet samt 
att vara ansvarig för föredrag om Internet/Intranät. Webbmaster SAF

Ansvarig för SAFs interna och Externa websajt.

Skärmavbild 2014-04-30 kl. 09.32.25

 

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.