Warden

OBS – Denna guide är skriven tidigt 2011, och gäller alltså för Wardens som de var under denna tiden. Uppdateringar kan ha kommit sedan dess som gör denna guide både felaktig och inaktuell. Du är alltid välkommen med frågor till mig ingame om du undrar något – OBS
-En själv-helande, spjutbestyckad aggro-maskin-
En Warden ska i första hand alltid ses som en tank-klass. Men eftersom en Warden varken kan ha heavy arour eller heavy shield, så krävs ett väldigt annorlunda spelsätt för att kunna agera i rollen som tank på ett bra sätt. I denna guiden kommer jag gå igenom hur man spelar en Warden på ett effektivt sätt, samt vad man bör tänka på i specifika situationer. Jag kommer börja med att förklara hur gambit-systemet fungerar.
-Förkortningar-
Det förekommer en hel del förkortningar i texten;
DPS = Damage per Second
AoE = Area of Effect
DoT = Damage over Time
HoT = Heal over Time
ToT = Threat over Time
ICMR = In Combat Morale Regeneration
ICPR = In Combat Power Regeneration
LI = Legendary Item
1H = One Hand (weapon)
2H = Two Hand (weapon)
-Gambits-
Till skillnad från alla andra klasser i spelet så använder Wardens ett system med gambits för att bygga sina skills. Det är svårt för mig att förklara själva ordet gambit, men i princip så refererar det till en del i ett större sammanhang. T.ex. är Gambit en öppning i schack där man offrar en pjäs för en bättre position. Gambits byggs med 3 skills man får tidigt i spelet. Dessa tre är Quick Thrust (level 1), Shield-bash (level 2) och Warden’s Taunt (level 4). Dessa fungerar precis som vilka skills som helst, men lägger dessutom till en ikon (motsvarande vilken av de man använt) i Gambit Display. Normalt så kallas skillsen för Spear, Shield och Fist (de gambits man bygger med dem klassas in i någon av dessa tre kategorier. De förkortas normalt sett Sp, Sh och Fi). Man får också vid level 1 en skill som heter Gambit default, denna ändras till den gambit man bygger, och härifrån verkställer man den gambit man byggt. Från början av spelen kan man endast bygga gambits två ikoner långa, under spelets gång får man en tredje (level 16), en fjärde (level 30) och slutligen en femte (level 40). Gambit systemet är oerhört smart eftersom det ger möjlighet till massor utav skills (långt över 200st) med bara 4 skills (Sp+Sh+Fi+Gambit default) i skill-bar vilket hjälper oerhört mycket mot många andra klassers problem med överfulla skill-bars.
Spear
Alla gambits som börjar med en Quick Thrust räknas som Spear-gambits. Den första [Deft strike] får man redan vid level ett, och byggs med två st Quick Thrust, eller för att använda tidigare nämnda förkortningar; Sp-Sp. Alla Spear-gambits ger Melee-damage, och flera gör mer än så, många ger någon sorts buff, och några gör en interrupt. Den sista Spear-gamit man får är [Warden’s Triumph] vid level 60 (Sp-Fi-Sh-Sp-Fi) som ger rejält med skada och dessutom en 10% melee damage buff.
Shield
Alla gambits som börjar med en Shield Bash räknas som Shield-gambits. Shield-gambits utgör en Wardens defensiva arsenal, och består av gambits som ger heals och buffar. Vissa har också en ”Threat-transfer”, vilket innebär att Warden får en liten del av varje FS-medlems aggro. Den första Shield-gambit man får är [Defensive Strike] (level 2) som förutom svaqg melee damage ger en buff till Block. Den sista Shield-gambit man får är en av de viktigaste, [Conviction] (Sh-Fi-Sh-Fi-Sh), som man får vid level 58. [Convition] överför threat från samtliga FS medlemmar samtidigt som den ger en Heal-over-time till samtliga i FS.
Fist
Alla gambits som börjar med en Warden’s Taunt räknas som Fist-gambits. Detta är en Wardens Threat, eller Aggro, skills. Nästan alla skills ger ökad aggro, och vissa har också andra funktioner som t.ex. morale-leech. Den första Fist-gambit man får är [Goad] som byggs med Fi-Fi. [Goad] är en AoE threat skill, som också ger melee damage och en debuff. [Desolation] är den sista Fist-gambit man får vid level 56 som är en AoE DoT skill, som dessutom har en chans att för ”fear”. Det finns också en gambit man kan få via ett legendary trait som heter [Defiant Challenge].
-Javelin-
Förutom att bygga sina gambits och anfalla med Main-hand vapen, sköld och sin röst, bär även Wardens en Javelin, ett kast-spjut. Totalt får man fem Javelin skills, och en sjätte kan användas genom ett legendary trait. Den första man får är [Javelin-toss] vid level 1 och ger vanlig ranged damage. Vid level 10 får man [Ambush] som förutom damage ger en knockdown och buffar run-speed. Samtidigt får man också den enda ”vanliga” melee-skillen man har, [Critical Strike] som endast kan användas på fiender påverkade av en knockdown eller stun. Vid level 20 och 28 får man sina ”defuff-javelin-skill”. Först [Shield-Piercer] som debuffar bock rating, och senare [Hampering Javelin] som debuffar run-speed. Den sista skillen man får är [Wages of Fear], som ger extra skada om den används i ryggen på fienden, egentligen säger spelets egna beskrivning av denna skill allt; Turning your back on a Warden with javelin at hand is likely to be the last thing you do. Av legendary traitet Javelin of Deadly Force får man skillen [Javelin of Deadly Force] som förutom att skada den Fiende man har markerad fortsätter och skadar fiender bakom. Rätt använd kan [Javelin of Deadly Force] göra enorm AoE skada, men fel använd kan den resultera i en irriterad raid, då den har en förmåga att träffa sånt man inte planerat.
-Stance-
Wardens får sin första Stance vid level 12. [Determination], som den heter ger, ökad ICMR. Vid level 22 får man [Conservation], vilket är den stance de flesta Wardens kör med normalt sett. [Conservation] ger ökad ICPR samt ökad Evade och Block rating. Vid level 34 får man det som kanske bör kallas en DPS-stance, [Recklessness]. [Recklessness] ger minskad attack duration samt ökad melee damage, men ger även minskad Evade och Block rating. En fjärde stance finns tillgänglig via legendary traits, [Way of the Warden]. [Way of the Warden] kan endast startas In-Combat, och avaktiveras automatiskt om man kommer ur combat. [Way of the Warden] är en kombination av de olika stancerna och ger minskad attack duration, ökad damage, ökad ICMR samt ökad ICPR. Vid första anblick är den väldigt lockande att traita, men ett par saker gör den mindre attraktiv. För det första har [Way of the Warden] 15 minuter cooldown, och för det andra påverkas den inte av legacies på LIs.
-Aggro-
Eftersom en Warden främst ska ses som en tank, så är kanske detta det viktigaste, men en Warden har ju en myriad av aggro-gambits, så vilka ska man använda? För single-target aggro är [Precise Blow] (Fi-Sp) som man får vid level 12 den bästa såvida man inte har legacies på LI som ökar någon av de andra. De andra single-target gambits man får är [Piercing Strike] vid level 25 och [Spear of Virtue] vid level 43, båda dessa har legacies som ökar deras Threat-generation. Vid multi-target aggro är det lite mer splittrat om vad som fungerar bäst. [Goad] (Fi-Fi] ger ordentligt med aggro, men fungerar bara på tre fiender (sex fiender med ”Know Your Enemy” traitad) och den tar dessutom tid att bygga, eftersom man får vänta på Warden’s Taunt cooldown innan man kan trycka på den igen (någon som kan undvikas via sk. Masteries, mer om det senare). [War-cry] är den andra AoE-aggro skillen man får (level 13) och den som många väljer att använda. Förutom att den är lätt och snabb att bygga (Fi-Sh) ger den inte bara Threat och ToT, utan även en liten HoT och påverkar hela tio fiender (inom sin 10 meters radie). War-cry kan dessutom få increased threat vi legacies. Många använder också gärna [Exultation of Battle], som förutom en ToT har en morale-drain. Morale överförs från fiender till en själv var fjärde sekund i 16 sekunder. [Exultation of Battle] påverkar 10 fiender inom en 6 meters radie. Den enda nackdelen med [Exultation of Battle] är att det är en lång gambit att bygga (Fi-Sp-Sh-Fi-Sh) Den sista multi-aggro gambit jag vill nämna är [Defiant Challenge] som man får via ett legendary trait. Förutom ökad threat har denna skill en ”Forced Attack”, som tvingar alla påverkade fiender att anfalla. Detta är den enda Forced Attack skill som en Warden kan ha, vilket innebär att den kan vara mycket nyttig. Den ger dessutom en ”Damage Reflection” som gör att viss skada studsar tillbaka till anfallaren, något som kan behövas när 10 fiender inom 10 meters radie påverkas av den. –
Self-healing-
Detta är nog det som gör en Warden mest unik av alla klasser (förutom gambit systemet). En Warden har fyra self-healing skills, och då är de som drainar morale inte medräknade. De följer ett rakt mönster vad det gäller att bygga dem, med [Persevere] vid level 6 med Sh-Sp, via [Safeguard] (Sh-Sp-SH) vid level 17 och [Celebration of Skill] (Sh-Sp-Sh-Sp) vid level 37, för att avsluta med [Restoration] (Sh-Sp-Sh-Sp-Sh) vid level 46. Alla dessa fyra ger förutom svag melee damage en HoT av varierande storlek. Som nämnt tidigare har även [War-cry] en inbyggd HoT, och det gäller även [Impressive Flourish] (Sh-Fi). [Conviction] som jag nämnt tidigare har också en HoT, som dessutom inte bara påverkar en själv, utan hela gruppen. Tre stycken Fist-gambits som ger Morale-drain finns också tillgängliga. [Fierce Resolve] (Fi-Sp-Sh) är den första och den har en Morale-drain-over-time precis som [Exultation of Battle] som jag pratade om i förra stycket. Mellan dessa två ligger [Resolution] (Fi-Sp-Sh-Fi] som inte är en over-time utan endast en engångs-morale-drain. [Resolution] kan dock byggas mycket snabbt med masteries och kan verkligen rädda skinnet för en Warden som råkat ta sig an mer än han borde.
-DPS-
Trots att DPS inte är en Wardens primära roll kan man med rätt traits och legacies få en hyffsad DPS, och även om man inte kommer i närheten av en Hunter, Champion eller Rune-keepers DPS så klarar man sig alldeles utmärkt. En Warden kan bära alla 1H-vapen i spelet, men Club, Sword eller Spear är att föredra då man får Master Training i dessa vid level 30. Även legendary traitet Grand Master Weapons Training ger ökade stats till dessa vapen, och jag har faktiskt inte sett en enda Warden som inte haft detta trait slottat vid level cap, även om det säkert finns de som kör utan.
-Block/Evade/Parry-
Även om en Warden har bra Block/Evade/Parry ratings från början finns det gambits just för att öka dessa. [Defensive Strike] har jag redan nänmt som ger +Block. Utöver denna finns [Shield Up] (Sh-Sp-Fi) som man får vid level 18. Denna 30 sekunders B/E/P buff ersätts i princip vid level 36 av [Shield Mastery] (Sh-Sp-Fi-Sh) som ger en B/E/P buff under 1 minut. [Dance of War] (Sh-Fi-Sh-Fi) ger förutom Threat-transfer en Evade-buff på 20 sekunder. Den sista jag tänker nämna är en Spear-gambit, [Wall of Steel] som förutom rejäl damage och interrupt, ger en 20 sekunders Parry-buff. Med alla dessa skills är det väldigt enkelt för en Warden att hela tiden hålla sig över, eller nära 15% cap på Block/Evade/Parry. Får man dessutom Parry-buff från en Kapten, och Protection från en Guardian är det tveksamt att man behöver använda något mer än Shield Mastery.
-Masteries-
Masteries är class-traits som ger skills som lägger till två gambit symboler i Gambit-display. Det finns tre traits, som var och en ger två skills. Master of the Spear ger skillsen [Spear and Shield] och [Spear and Fist] Master of the Shield ger skillsen [Shield and Spear] och [Shield and Fist] Master of the Fist ger skillsen [Fist and Spear] och [Fist and Shield] Dessa kan vara väldigt bra när man ska bygga gambits, men några saker bör man tänka på. För det första tar varje trait upp en plats som kan användas till något annat. För det andra så har skillsen en cooldown på hela 15 sekunder, vilket gör att man får planera väl vilka man använder och när i strid. För det tredje så innebär användandet av Masteries att man i stort sett får lära om sig sina gambits från början, eftersom man bygger gambits på ett helt annat sätt. Det sista negativa är att man inte gör någon skada under tiden man bygger gambits. Trots detta har jag själv valt att slotta alla dessa tre traits, men jag håller fortfarande på att lära mig hur jag mest effektivt ska bygga mina gambits med dom, något som troligtvis kommer ta lång tid.
-Legendary Items-
Precis som med Huntern har Warden två vapen som Legendary items. Både Main-hand vapnet och Javelin kan vara Legendary. Att gå igenom alla legacies och vad man ska välja kommer ta för lång tid, och är något som varje individuell spelare bör bestämma och komma fram till själv, men lämpligt är i alla fall att välja en Javelin som har en legacy som förbättrar den Stance man normalt sett är i.
-Raid-
I Raids bör Wardens tilldelas en tank roll. Om det är main-tank eller off-tank är beroende på situationen. Det viktigaste är att de andra spelarna har förstått hur en Wardens aggro-byggande fungerar, mer om detta i nästa stycke. En Warden kan också hjälpa till med DPS, samt använda [Conviction] för att hjälpa till med healing, observera dock att kraftigt användande av [Conviction] kan göra att en Warden helt plötsligt kan få aggro.
-Att spela bredvid en Warden-
Det absolut viktigaste när man spelar i en grupp eller raid med Warden som tank är att ge honom några sekunder på sig att bygga upp initialt aggro. En Warden har ingen Forced Attack skill förutom den långa [Defiant Challenge] som dessutom kanske inte är traitad, eller som kanske inte bör användas för risken att dra bort mobs från en off-tank. När en Warden väl etablerat stabilt aggro är det mycket svårt att ta det ifrån honom, eftersom nästan alla aggro-gambits är over-time, eller transfer from fellowship.
-Ettenmoors-
Att spela PvMP med en Warden är ganska annorlunda jämfört med att tanka instancer. Jag har inte kört överdrivet mycket i Ettenmoors än så länge, men jag kan ge de tips och tricks jag själv hittills snappat upp, dels ingame, men även från diverse forum och bloggar. Några legacies är väldigt viktiga i Etten, och jag skulle rekomendera att man har en uppsättning vapen dedikerat till PvMP om det är så att man vill köra aktivt. Den absolut viktigaste är Javelin toss-range, som ökar ens range på alla Javelin skills rejält, och maxad ligger man bara 4 meter kortare än en pilbåge. Efter det skulle jag nog vilja säga att Careful-step duration ligger som en viktig legacy. Jag har inte nämnt [Careful Step] skillen tidigare, för att man använder den väldigt sällan utanför Ettenmoors. [Careful Step] är en Stealth skill som varar i 20 sekunder (med -50% run speed), med legacy kan man öka denna tiden till 50 sekunder. Så länge man är i stealth är där ingen induction på [Ambush] vilket gör det till en mycket effektiv combo. Den sista legacien jag vill pusha lite extra för är Hampering Javelin duration, den ökar tiden som run-speed debuffen ligger på fienden. I övrigt så kommer en Wardens self-heals till stor nytta i utdragna fighter och den kan vara värt att fundera på att traita sig för detta när man ger sig ut.
-Inspiration till Warden klassen-
Det är inte svårt att se var utvecklarna hittat inspiration till Warden klassen, genom många århundraden har det funnits soldater med endast lätt beklädnad (för rörlighet och kostnadsskäl) med sköld och spjut. Givetvis har de tittat mycket på det som finns i Sagan om Ringen, och troligtvis mycket på ryttarna från Rohan och vaktstyrkorna i Gondor. Men även utanför LOTR-världen finns det gott om exempel på liknande soldater.

Ett svar på ”Warden

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.