Det här blogginlägget handlar om förändringsledning.

Det här blogginlägget handlar om förändringsledning.
Det handlar om att våga förändras och hur kan vi då få till en förändring?
Personligen anser jag att genom storytelling/retorik/presentationsteknik som vi använder oss av dagligen i våra liv så kommer detta naturligt på sikt till oss alla. Det är dock viktigt att vi får med oss alla i processen men det viktigaste är att vi får till en tydlig kommunikation och att alla är med på ”tåget”, men alla vill inte säkert köpa förändringen
Hur skall vi då kommunicera?

På mitt förra jobb så kom det in en ny VD från ett annat land och sänkte vår förra VD med fotknölarna.
Problemet var bara att den gamla VDn var mycket omtyckt och väldigt många i hälsa och sjukvården jobbar mycket med ETHOS & LOGOS & PATHOS således blev hennes så kallade kommunikation bara orsaken till en mängd missförstånd, – och vi inser säkert att det är inget bra sätt att kommunicera på.

Men hur kan vi då bli bra på att kommunicera? I skolan så kör min grabb just nu sagor för de yngre eleverna och det här är ju grunden till ”Storytelling” Jag får ofta frågan – Stephen, ser du en trend någonstans i Presentationsteknik? Ja det gör jag – och den absolut starkaste och mest lovande trenden just är vårt nyfunna intresse för storytelling.

Sedan urminnes tider har vi nyttjat storytelling för att övertyga om idéer och överbrygga kunskap mellan generationer.
Vår hjärna älskar storytelling. Och det mest spännande av allt är alla nya studier som formaktligen haglar kring ämnet där vi på ett neurologiskt, psykologiskt och biologiskt plan kan se vilken enorm effekt storytelling har när vill lära någon något, när vi vill övertyga eller sälja något till något.

Skärmavbild 2014-03-24 kl. 09.54.45

Men kommunikation handlar om mera än att vi bara pratar det handlar om att vi gör oss förstådda genom hur vi presenterar oss och hur vi kan anpassa oss till diskussionen.
Det handlar om att kunna övertyga och hur vi lyckas med detta är genom vårt kroppsspråk och vår personlighet samt vårt sätt att lyckas inspirera andra mänskor men även vår röst spelar en stor roll.
Kroppspråket är väldigt viktigt och tänk då på insidan samt utsidan men även din andning, din kropp och hur du använder lokalen till din fördel.
Visste ni att när vi kommunicerar så är är 10% ORDET och 60% KROPPSSPRÅKET och 30% RÖSTEN.

Pröva med att säga en fras med olika tonlägen samt pauser och dialekter så kommer ni att förstå vad jag pratar om.
Det handlar även väldigt mycket om att lyckas att fånga intresset och där tror jag att en kombination av en bra men kort presentation och hur du använder det visuella till din fördel för att lyfta ditt budskap.

Skärmavbild 2014-04-29 kl. 11.28.43

Döm om min förvåning när jag  såg denna produkt (bild ovan) på ett kafé!
För dig som ännu inte är bekant med begreppet ethos kan jag i all korthet berätta att ethos är en av de tre kommunikationskanalerna vi använder för att övertyga varandra.
De andra två heter logos och pathos. Ethos kan översättas till ”läran om moral” och används för att definiera en talares trovärdighet och sympatiserar med karaktären.
Pathos väcker känslorna och Logos förnuftet.
Detta för mig in på hur vi berättar en historia för att få fram vårt budskap.

picture_1000_words-300x300

Jag brukar säga att en bild ”ljuger mera än 1000 ord” Varför gör jag det? Jo för att fånga den jag pratar med och även fast vissa brukar använda sig av andra metaforer så är det viktigt att den du använder fungerar till din fördel. Men tänk på att ordet du väljer skall vara RENT, KLART, UTSMYCKAT och PASSANDE.
Jag har jobbat i och med projekt i över 20 år och har haft personal ansvar och det viktigaste jag kan lyfta upp handlar om hur vi kommunicerar med varandra, många företag tror att det viktigaste de har är deras produkter och glömmer bort det som gör deras produkter stora (personalen).
Utan denna personal så lyckas vi inte och väldigt många undrar varför bara ca 30% av de projekt som finns kan kallas för lyckade? Jag tror till en stor del att det säkerligen beror på att vi går in i projektet med fel förutsättningar men även att vi inte lyckas att kommunicera med de vi jobbar med.

SONY DSC

Kommunikation handlar även om hur vi kan hantera olika situationer och hur vi kan nå fram till de olika personlighets typerna som vi möter och genom att då själva förstå varför dessa personlighets typer gör si eller så för att vi kan lyckas med vår kommunikation så måste vi även vara en slags betendevetare. Här har jag även lärt mig att även vår kultur som vi kommer ifrån spelar en stor roll när vi analyserar rummet vi skall prata i.

Vad är viktigt för mig när jag håller en presentation eller kommunicerar med en grupp då? Jo det handlar om att veta syftet, vad jag vill uppnå, vem jag presenterar för, och en hel del faktorer såsom tid och plats osv.
Men hur får jag få fram budskapet då?

images

ETHOS & LOGOS & PATHOS Dessa tre ord beskriver den kraft ett tals olika argument har.
ETHOS – Långvariga känslor, förtroende, Vi-känsla, visa Entusiasm så att publiken verkligen förstår att du bryr dig om dem och deras behov. Något som dessutom är av största vikt är att du visar dig KOMPETENT!
Lite svårt om du är svensk men det är en klar skillnad mellan att vara en besserwisser och att vara kunnig och ödmjuk. Genom att se människor i ögonen och visa dig intresserad och berätta saker för dem som kan vara till nytta samtidigt som du förklarar på ett sätt som gör det enkelt att förstå så visar du att du har omtanke om din publik.
Tänk bara på de tillfällen du besökt din doktor. Han är en auktoritet som får gratis ethos när han sätter på sig läkarrocken men det är inte förrän han verkligen lyssnar till dig som du känner förtroende och verkligen lyssnar till hans råd.
LOGOS – Förnuftsargument. Dessa argument vädjar till publikens egen förmåga att resonera och dra slutsatser och de kan också handla om saken i sig.Dessa argument finner du inom följande sökplatser: Nytta, Hälsa & Trygghet, Heder, Genomförbarhet, Kontroll – Självständighet.
Om du vill övertyga din publik om att det du säger håller för närmare granskning kan du hänvisa till statistik.

PATHOS – Kortvariga känslor som spelar på åhörarna känslor och som oftast används för att motivera dem till något. Eftersom känslor får människor att reagera mer än logik så är det alltid bäst att börja med de logiska argumenten för att sedan avsluta med känsloargument. Glöm inte bort att de logiska argumenten för även om du är en skicklig talare och lyckas skapa en härlig stämning hos dina åhörare så kan de komma att känna sig lurade när de vaknar upp från känslotillståndet du skapar om de ej har en massa logiska argument att stödja sig på. (Tänk bara på hur skickliga men luriga försäljare à la Pathos kan få folk att köpa vad som helst och sedan ångrar sig kunden djupt. Försäljaren som tänkt på både Logos och Pathos bygger upp en känsla för varumärket och dess kvalitet vilket kommer få kunden att istället känna sig nöjd och återvända även om varan är dyr.)

Vilka känslor kan du vädja till?

Medkänsla, att hjälpa utsatta grupper, eller varför inte djur och natur som riskerar utrotning? Vi reagerar alla på bilder och sorger människor upplever. Tänk så många människor som engagerade sig och försökte bistå med hjälp under tsunamikatastrofen för några år sedan. Många har fadderbarn i andra länder och ger pengar till Läkare utan gränser, Amnesty, WHO, Rädda Barnen mm. Detta visar att dessa känslor är mycket starka så om du vädjar till dem måste du vara aktsam så att du hjälper, inte utnyttjar dina åhörare. Du som talare har ett ansvar!

Fruktan för katastrofer, sjukdomar, (Cancer– skänk pengar för det kan hända dig i motsats till barncancerfonden som visar på hur gott just dina pengar har gjort och det vädjar till dig att fortsätta ge), fruktan för säkerhet kräver aktion från åhöraren.
Ilska över något i samhället som du vill få din publik att regera mot. Tänk på Émile Zolas öppna brev ”J´accuse” (Jag anklagar) som publicerades i den franska dagstidningenL’Aurore den 13 januari 1898. Zola vände sig i brevet till Frankrikes president Félix Faure och tog ställning för den judiske officeren Alfred Dreyfus som blivit dömd för högförräderi. Det ledde till att folkopinionen reagerade och till sist blev den oskyldigt anklagade mannen fri.
Glädje – Humor, få din publik att slappna av och skratta så kan du lättare övertyga dem. Du kan skoja om det mesta men akta dig för att stöta dig med din publik.

Nyfikenhet är ett också ett bra känsloargument som skapar pathos. Det kan du göra genom att väcka nyfikenhet för nya kulturer, resor till intressanta platser och varför inte program om kända personer.
För att lyckas med Pathosargument, (känsloargumenten), måste du först och främst tro på vad du själv säger så att du utstrålar entusiasm och engagemang.
När du har hållit ett tal och gett dem ethos, logos och pathosargument så kan du avsluta med att stegra känslorna till en klimax och det kallas Amplifikation. (Vill du chocka åhörarna och få dem att reagera kanske du väljer att börja med amplifikationen genom att ge en livlig illustration som får dina åhörare att reagera kraftfullt känslomässigt). Du lyckas bäst med detta om du använder dig av ett specifikt exempel som publiken ömmar för.
Jag hoppas dessa tankar skall hjälpa dig att förstå vikten av balansen mellan ethos, logos och pathos för att du skall lyckas väl med dina framföranden, oavsett om det gäller att övertyga dina kollegor i styrelserummet, samla in pengar för något behjärtansvärt ändamål, ge människor hopp eller om du vill sälja en vara. Det viktiga är att du är ärlig för din inre övertygelse kommer att stråla ut från dig.

Skärmavbild-2013-10-14-kl.-20.22.24

Konsten att tala och föra fram sina argument på ett övertygande sätt var det antikens politiker och advokater som tog fram.
De fann att ordets makt var stor om du kunde använda det rätt. Därefter har retoriska modeller och analyser utvecklats, anpassats och jämförts.
Den grundläggande arbetsmodellen i retorik består av
Inventio, där du först finner dina argument,
Dispositio, där du planerar din teknik,
Elocutio, formuleringen av talet,
Memoria, där du övar in och slutligen
Actio, ditt framträdande.