Idag är vår personliga data hårdvaluta för företag verksamma inom hälsa och sjukvård.

Idag är vår personliga data hårdvaluta för företag verksamma inom hälsa och sjukvård.

clipboard medical history

Flera företag storsatsar för att få reda på nästa stora medicinska nyhet eller för att få reda på vilka sjukdomar vi har och vilken medicin/behandling/verktyg som ger dessa företag största effekt på den produkt de skall ta fram eller redan nu har i sitt produktflora.

Detta är inget negativt även fast det kanske kan tolkas som att dessa företag enbart tittar på sin egen vinst men självklart handlar det om att företagen idag måste få klart för sig i vilken ordning de skall jobba mot sin marknad en slags roadmapp.

Nyligen så kom det fram en studie för vilken cancer som var mest vanlig och den var väldigt intressant att läsa och eftersom det är ett större läkemedelsföretag som står bakom denna forskning så förstår jag även att det är i ett syfte för att veta vilken behandling/medicinering de skall jobba med. En annan intressant studie kan ni läsa om här: http://www.akademiska.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/Ny-Uppsalaledd-studie-kartlagger-D-vitaminbrist-vid-barncancer/

Men hur får dessa företag då reda på vår personliga journal, register, och andra system med information om oss?

Jo det fungerar så här: Anta att jag är en privat aktör på företagsmarknaden som har ett antal vårdcentraler i min affärsverksamhet. Då samlar jag in den datan från mina patienter och vänder mig till ett företag (finns många) som vill köpa den datan som jag äger på ex: årsbasis. Det dessa företag då gör är att de tar bort all känslig information innan informationen går vidare till en forskare eller till ett företag.

Är ni intresserade av att höra mera kring detta så kan jag komma över och förklara detta på hur det görs idag och vilka företag som gör detta och vilka vinster som finns inom denna marknad.

 My-Health-History

 

För mera information om hur vi i Sverige jobbar med dessa register skall ni besöka följande länk: http://www.kvalitetsregister.se