Bring on the learning revolution – Barnen är vår framtid!

Skärmavbild 2013-11-12 kl. 09.31.29

Idag är skolan väldigt mycket på tapeten i olika sammanhang oftast i negativa men i dag så skall jag fokusera på det positiva och de förändringar som har skett de senaste åren på grund av den digitala teknikens förändringar.
Barnen är de som kommer att välja att ta till sig av hur de bäst kommer att anpassa sig till denna förändring och hur deras framtid kommer att se ut.

När Apple släppte sina iPads samt iPhones så har filmer och podcast som handlar om skolan och utbildning ökat något enormt och nu tänker jag enbart på det material som är producerat av lärare och elever.
Flera anser att det beror på att tekniken är så enkel så att det är väldigt lätt för oss av att dela med oss av våra tankar och idéer genom de teknikval som finns därute.

Det är dock många som undrar hur skall vi nyttja denna nya teknologi? Min syn på detta är att vi har en enorm möjlighet genom att flippa våra klassrum och genom att tänka utanför lådan genom att förändra vårt linjära tankesätt. Vad menar jag nu? Jo hur många av våra barn använder en klocka idag? Inte många eftersom de har allt detta i sina telefoner eller surfplattor. Det gör det naturligt att de har med sig enormt mycket kunskap i dessa enheter istället för klockor som som enbart kan visa tid och datum i bästa fall.

Hur länge har inte våra skolor lärt ut information till våra barn på samma sätt? 100/200 år eller är det längre? Hur ser det ut på de flesta skolor idag? Sitter vi inte i traditionella skolbänkar och lyssnar till lärare som pratar om de ämnen vi skall lära oss? Våra barn kommer hem med läxor där de skall läsa en bok och memorera denna information för att återge detta i ett kommande prov. Hur mycket lär de sig då? Om vi inte tänker om här så har jag personligen svårt att se att vår framtid kommer att förändras, men tack och lov så finns det många som tänker som jag och börjat förändra detta på sina egna sätt vilket även numera har börjats spridas till de lärare som nu undervisar våra barn.

Det finns massor med information ute på webben som vi kan se på och lära oss om matematik om historia och så vidare…. Varför skall vi då ha alla lärare som förklarar detta igen och som vi inte ens kan pausa och backa tillbaka bandet på eftersom elevens tankar flög iväg till något som hände utanför fönstret i klassrummet 🙂
Nu menar jag inte att vi skall ersätta våra lärare med teknik men att vi skall sprida hur våra lärare kan nyttja denna nya teknik för att lära ut på ett nytt sätt ex: genom flipped classroom.

Skärmavbild 2013-11-12 kl. 09.32.28

Vad innebär det att flippa klassrummet då?

Jo det betyder att läraren filmar in dagens lektion i förväg och ber eleven titta på materialet för att sedan diskutera filmen i klassrummet. Ex: i morgon så skall en klass lära sig gånger tabellen. Om jag då sätter upp en film som förklarar följande: 2+2+2=6 och visar detta genom att vi kan skriva 2×3=6 så kan vi prata om detta i klassrummet för att förstå detta och få till en diskussion om hur vi tänker och finns det någon elev som behöver titta på filmen igen för att förstå det bättre så finns den där för honom eller henne.

Men att flippa klassrummet är bara ett annat sätt att få in kunskap i våra barn hur gör vi med att få till en förändring att de traditionella ämnena såsom matte och fysik och kemi vilket räknas som de viktiga områden att lära sig? Varför får inte konst och musik samma status? kanske för att vi föräldrar säger till våra barn att det där ger dig ingen inkomst och hur skall du då kunna försörja dig när du blir äldre.

Jag insåg detta när min dotter häromdan börjar i 10 års åldern fundera på vad hon vill och skall göra när hon blir äldre.
Hon är väldigt artistisk av sig och klok, vilket hon säkert har fått från sin mor 🙂 Så hon säger till mig att hon vill gärna hålla på med konst men samtidigt säger att hon kommer att behöva utbilda sig till något traditionellt yrke för att ha råd att kunna leva sin dröm….. Jag har inga svar att ge henne utan enbart att fortsätta uppmuntra henne att leva sin dröm så länge det går.

Skärmavbild 2013-11-12 kl. 09.34.12

 

Här finns några bra länkar om att flippa klassrummet.

http://www.ted.com/talks/view/lang/en//id/865

 

http://youtu.be/gM95HHI4gLk

 

http://youtu.be/falHoOEUFz0

 

http://youtu.be/9X0CESnGQ8U

 

http://kilskrift.blogspot.no/p/din-nyborjarguide-till-att-flippa.html

 

http://barkersthlm.blogspot.se

 

http://lejonetochraven.wordpress.com