Konsten att använda en historia för att få fram vårt budskap

IMG_4771

Retorik använder vi dagligen i vårt liv. Kanske speciellt i vårt marknadsföringsliv. Konsten att tala och föra fram sina argument på ett övertygande sätt var det antikens politiker och advokater som tog fram. De fann att ordets makt var stor om du kunde använda det rätt. Därefter har retoriska modeller och analyser utvecklats, anpassats och jämförts.

Den grundläggande arbetsmodellen i retorik består av Inventio, där du först finner dina argument, Dispositio, där du planerar din teknik, Elocutio, formuleringen av talet, Memoria, där du övar in och slutligen Actio, ditt framträdande.

Men är detta svårt för oss som lever i den svenska kulturen?

Det är en fråga man kan ställa sig när man ser hur enkelt folk ställer sig upp och pratar i USA. Döm om min förvåning när jag  såg denna produkt (bild ovan) på ett kafé!

För dig som ännu inte är bekant med begreppet ethos kan jag i all korthet berätta att ethos är en av de tre kommunikationskanalerna vi använder för att övertyga varandra. De andra två heter logos och pathos. Ethos kan översättas till ”läran om moral” och används för att definiera en talares trovärdighet och sympatiserar med karaktären. Pathos väcker känslorna och Logos förnuftet.

Detta för mig in på hur vi berättar en historia för att få fram vårt budskap. I går försökte jag förklara för min son hur han skall berätta och presentera inför sin klass och använde mig då av nedan bild för att förtydliga Ethos, Logos och Pathos.

seven-steps