Ca 30% av alla projekt kan kallas lyckade, varför?

75988.strip_-535x166

Vad är en strategisk projektledare?

Ca 30% av alla projekt kan kallas lyckade, varför? Personligen så tror jag att det handlar om detta nedan:

Kommunikation: 

Att våga säga nej, att tänka igenom konsekvenser innan man säger ja, att låta andra glänsa och lyfta när det behövs, och att med ett lugn gå in och leda gruppen när det behövs. Glöm ordet kontrollera. En strategisk projektledare ska leda.

Strategi: 

Att planera väl och hela tiden ha en färdig målbild över vilket resultat man vill uppnå.

Då kan man se förbi misstagen och lägga upp planer för hur man bäst tar sig dit.

Erfarenhet: 

Det skaffar man sig genom att reflektera över händelser och nästa gång göra det ännu bättre. Genom att se helheten.

Mod: 

Att våga utmana både sig själv och andra. Att våga ta konflikter direkt, och lösa dem på ett klokt sätt och att vara ärlig.

Engagemang: 

Att ha ett personligt engagemang som är långt större än projektet i sig.

Gruppdynamik

Att förstå hur olika personer agerar och tänker är viktigt då det handlar om att få ihop gruppen.

Skärmavbild 2013-10-21 kl. 21.01.33

 

Dokumentation

Jag tror att vi även skall titta på hur vi dokumenterar ett projekt och nedan så ser ni en bild på ett exempel på hur jag anser att projektet skall dokumenteras: (obs detta är ett exempel på hur jag har dokumenterat ett projekt inom hälsa och sjukvården tidigare)

dok