Grattis Karolinska Institutet och professor Ola Winqvist

Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, tilldelas i år professor Ola Winqvist, professor i cellulär immunterapi, Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, och hans forskargrupp. Ola Winqvist och hans medarbetare har utvecklat en ny princip för behandling av autoimmuna sjukdomar. Metoden går ut på att mildra inflammationen genom att filtrera bort aktiverade immunceller som är på väg mot inflammationshärden. Ett första användningsområde som metoden prövats på är kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Behandlingen påminner om dialys. Blodet leds ut ur kroppen och renas i en kolonn som har packats med inflammationsmolekyler, så kallade kemokiner, som binder de aktiva immuncellerna till sig och fastnar i kolonnen. Idén har visat sig fungera väl i de första försöken på ett fåtal patienter. Samma behandlingsprincip skulle kunna fungera även för andra immunsjukdomar, som multipel skleros eller reumatoid artrit. Förutsättningen är att det går att skräddarsy kolonnen med rätt kemokin så att rätt celltyp kan fångas upp. En stor fördel med metoden är att behandlingen görs utan att tillföra kroppen någon främmande substans. Jämfört med de mycket potenta läkemedel som används vid immunsjukdomar skulle behandlingen därigenom vara mycket skonsam.

qebrdkdbcsobbei6b2im

Athenaprisjuryns motivering:

”En ny och banbrytande princip för skräddarsydd behandling av inflammatoriska sjukdomar som har utvecklats i nära samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Metoden balanserar det aktiverade immunförsvaret genom att avlägsna proinflammatoriska celler specifikt riktade mot den sjuka vävnaden. En förebild för klinisk forskning baserad på en innovativ hypotes och där resultaten kan leda till förbättrade behandlingsmöjligheter för stora patientgrupper.”

Priset, som består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor, utdelas på Svenska Läkaresällskapets Medicinska Riksstämma torsdagen den 5 december.