Dagens visdomsord

 

Liksom pilmakaren rätar en pil, så rätar den vise sitt vacklande ostadiga, svårkontrollerade sinne. Liksom en fisk som dragits upp från sitt hem i vattnet och kastats på marken, på samma sätt sprattlar vårt sinne för att undkomma dödens välde.
Det är viktigt att behärska det svårgripbara snabba sinnet, som flyger vart det vill. Ett behärskat sinne bringar lycka. Må den visa vakta på sitt svårutforskade subtila sinne, som flyger vart det vill. Ett väll kontrollerat sinne bringar lycka.
Den människa, vars sinne är förvirrat och är omedveten om den sanna läran och vars sinne är oroat, kan ej uppnå fullkomlig vishet.
Inte ens dina värsta fiender kan skada dig mer, än dina egna okontrollerade tankar.
Ett bemästrat sinne kan göra oss en större tjänst, än både moder eller fader eller andra anförvanter.