Downshifta för ett bättre liv.

Downshifting är ett nytt svenskt ord som allt mer förekommer i media. Men vad är det då? Enligt den amerikanska forskaren Juliette Schor, som skrivit boken The Overspent American, innebär downshifting att man medvetet satsar mindre tid och ork på att tjäna pengar för att istället få mer tid och ork till andra saker som ökar välbefinnandet. I praktiken handlar det för många om att förkorta sin arbetstid, byta till ett mindre tids- och orkkrävande eller mer meningsfullt arbete – för att istället försöka förgylla vardagen med värdefulla saker som inte kräver lika mycket pengar.

Men betyder medias intresse verkligen att downshifting är något som blir vanligare? Ligger det i luften? Journalisterna frågar oss om vi ser en trend. Vi vet inte och har ingen statistik att falla tillbaka på,så vi säger att vi hoppas att det ska bli en trend (eftersom det ökar förutsättningarna för hållbar livskvalitet), men att det hittills mer känns som en motström i en annars stark tidsanda i riktning mot motsatsen: jobba mer, tjäna mer och konsumera mer (det vill säga ekorrhjulets och konsumtionssamhällets drivande mekanismer).
Vad tror du? Vad tycker du?
länk: http://www.chef.se/dynamisk/index.php/index/artikel/downshifting/