Ny Lotro ledare sökes

Jag söker en ny ledare för Lotro gänget.
Min tid räcker inte till för att lira just nu och sen så kommer ju SW:Tor snart och då kommer jag att lira det ju.
De som jag kan tänka mig låta ta över ledarskapet är följande:
Vroom
Hellos
Marre
Derim
Hilia
Aracon

Vad krävs av en bra ledare egentligen?
Få förstår den verkliga betydelsen av ledarskap. En bra ledare är en sammansättning av fyra komponenter kan man säga, vart och ett beroende av den andra.
Dessa ingredienser är:
– En tydlig vision
– Genomförande av uppgifter
– Objektivitet
– Lojalitet
Visionen:
Förmågan att se bortom dagen och dess utmaningar, att sätta upp och uppnå långsiktiga mål, men stanna i ögonblicket tillräckligt för att utföra det dagliga arbetet. Vision och åtgärder måste därför alltid samexistera dynamiskt. Vision kan skapas från medvetandet, men det måste kontinuerligt ändras genom nya insikter. Som en växer, eftersom världen förändras, en vision kommer att kräva justeringar. Därför är kärnan i visionen att vara strategiskt flexibel och låta grunden i visionen bestå.
Vision utan handling är grunden till ett destruktivt förhållningssätt.
Ett agerande utan visioner är att planslöst slösa energi utan mål och mening. .
Utförande av en beslutsamhet kring den ursprungliga idén är viktigt, men man måste låta möjligheten att följa upp alla aspekter av detta beslut, långt efter det inledande arbetet är utfört. En bra ledare måste vara beredd att fatta snabba beslut och beredd att står för dem och följa upp dem med en gång. En icke-ledare tar lång tid på sig att göra det och är undanglidande.
Med detta är det inte sagt att ledarna aldrig kan ändra sig. Envar har rätt att ändra uppfattning och säkerligen måste även en ledare göra anspråk på denna rätt vid behov. Men ledarna ändrar sig inte på grund av rädsla, utan snarare på grund av en ny intuition eller insikt. Nya utmaningar kan uppstå och kan komma i vägen för utförandet, men en ledare är aktiv och lösningsorienterad, snarare än reaktiv och problemorienterad.
Objektivitet är förmågan att se saker som de är, inklusive sig själv. Det måste gå hand i hand med att tillåta sig själv att skapa lösningar vid behov. En ledare är mycket öppen när det gäller att lägga märke till hans eller hennes brister. De är inte rädda för att se sig själva objektivt eftersom de vet att deras tillkortakommanden inte definierar vilka de är.
Att vara en självständig korrigering av ledarskapet är inte detsamma som genomgå självkritik eller vara självfördömande. Det är en process för att upprätthålla tydlighet.
En ledare djupaste lojalitet är till hans eller hennes vision. För det andra är deras lojalitet hos utförandet för att nå visionen. Det tredje är en lojalitet till andra som är inspirerade att vara en del i att uppfylla denna vision. Inom sann lojalitet finns det inget utrymme för skuld. De som försöker säkra lojalitet som bygger på rädsla och skuld är inte sanna ledare. Tvärtom är kärnan i lojalitet något som finns i kärlek, tillit och ökat medinflytande för andra som är del av visionen.
En sann ledare kommer aldrig att förvirra ledarskap med aggressiv själviskhet. Även om detta är ofta en väg till ledarskap, leder det till att uppnå medför tomhet och förtvivlan.
Aggressivt och själviskt ledarskap är som att luta en stege bredvid ett torn, klättra upp och bara hitta tomhet. Principen om ledarskap säger att en ledare kan och bör sträva efter att klättra uppför en stege som har rotats och stabiliserats med vision, utförande, objektivitet och lojalitet.
Om ni är intresserade kontakta mig så gör vi en transfer.

2 svar på ”Ny Lotro ledare sökes

 • juli 21, 2011 kl. 3:25 e m
  Permalänk

  För min del är det inte aktuellt att vara ledare i SK.
  Jag är gärna med och leker eller skälper till när jag kan, men är inte intresserad av att leda.

 • juli 21, 2011 kl. 3:25 e m
  Permalänk

  För min del är det inte aktuellt att vara ledare i SK.
  Jag är gärna med och leker eller skälper till när jag kan, men är inte intresserad av att leda.

Kommentarer är stängda.