Vad kan vi se fram emot tills hösten

Att undertecknad ser med tillförsikt inför LotROs transformation till F2P under hösten är ingen hemlighet, men fram tills nu har informationen varit ganska begränsad. Dess bättre har Justin Olivetti på Massively haft möjlighet att sitta ner med flera av de ledande utvecklarna på Turbine, och jag skall nu så gott det går försöka översätta och återge den ganska omfattande informationen från det mötet.
Till att börja med kommer höstens F2P version att innebära en förbättrad ”character customization screen” där all information finns samlad på en skärmsida, istället för på flera som tidigare. Även UI har fått sig en ansiktslyftning med bland annat en mer lätt läst xp-bar och ”Tutorial pop-ups” inkluderande bilder.
Instance interface
Turbine har uppenbarligen kommit till slutsatsen att instanser generellt i LotRO, är lite otillgängliga och har därför utnyttjat tekniken bakom skirmish interfacet, så att spelare från och med hösten kan få omedelbar åtkomst till både instanser och skirmishes (samma interface), oavsett var i världen de befinner sig.
Turbine arbetar fortlöpande på att förnya instanserna med nya monster, monster skills, förändrat utseende och andra tweaks. De instanser som tills idag fått de nya förändringarna är Helegrod, Annúminas, Great Barrows och Eregion group dungeons. Men fler kommer att följa.
Instance scaling
Det har rått lite förvirring kring hur instanserna eventuellt kommer att skala, och nu står det klart att det inte kommer att gå att skala instansen efter antalet spelare, utan endast efter level. Mao kommer exempelvis Great Barrows fortsättningsvis även att kräva minimum level 20, men det nya systemet innebär att det blir möjligt att skala upp instansen till exempelvis level 60. Så det kommer alltså inte att bli möjligt att ”ut-levla” en instans efter höstens förändringar, vilket är något vi på MMOfocus applåderar.
Wings – 12 man

En annan välkommen förändring till de större instanserna, är att det inte längre krävs att man göra hela instansen på en gång, utan det är fullt möjligt att göra exempelvis Helegrods fyra wings var och en för sig. Dessutom har Turbine valt att minska raid storleken från 24 till 12, för att göra dem mer åtkomliga.
Instance marks och challange mode

Precis som i skirmishes kommer man att erhålla speciella marks från instanserna, som man sedan kan byta mot utrustning hos vendors. Alla instanser kommer att ha ett ”challange mode”, och klarar man av instansen i detta tuffare läge, får man också en speciell mark som ger tillgång till unik utrustning.
Automatisk utdelning av uppdrag
De uppgraderade instanserna kommer att ha ett nytt system som automatiskt delar ut olika uppdrag till spelarna när de startar instansen, i genomsnitt 5-6st per session. Utöver det kommer det även att finnas nya deeds och dagliga uppdrag för att stimulera spelarna till att regelbundet göra instanser. Turbine arbetar på att publicera ett speciellt FAQ kring detta nya system.
Enedwaith
Den nya zonen kommer att innehålla en rik variation när det gäller utseende och landskap, allt från snötäckta vyer till vackert grönt böljande ängar och röda klippor. Men inte bara det, Enedwaith innebär mer än 160 nya uppdrag till dem som redan gjort allt i spelet.
Rent geografiskt är Enedwaith en buffertzon mellan Eregion i norr och Gondor i söder. De flesta invånarna är ”Dunlandings” som flytt från det fallna Eregion, och skapat sig ett nytt liv i detta land. En överraskning för de flesta kanske, är att det finns ett hobbit-samhälle i ena hörnet av detta land. Fullt i linje med historien i böckerna är det avkomlingar från ”stoor släktet” som beslutade sig för att stanna här, i stället för att slå följe med de andra till Shire.
Unika uppdrag – Maur Tulhau

När man kommer till Maur Tulhau, som hobbit samhället heter, finns det bara ett enda uppdrag att ta. Beroende på vilken ras din karaktär är, blir uppdraget helt unikt (eller rättare sagt uppdragen, eftersom det är en hel kedja).
Slutligen

Enedwaith kommer också att innebära fortsättningen på Volume III Book 2, plus uppgradering för legendary utrustning, och ”faction horses”. Mer info om LotROs övergång till F2P kommer så fort den blir tillgänglig.