Downshifting är ett nytt svenskt ord som allt mer förekommer i media. Men vad är det då? Enligt den amerikanska forskaren Juliette Schor, som skrivit boken The Overspent American, innebär downshifting att man medvetet satsar mindre tid och ork på att tjäna pengar för att istället få mer tid och ork till andra saker som ökar välbefinnandet. I praktiken handlar det för många om att förkorta sin arbetstid, byta till ett mindre tids- och orkkrävande eller mer meningsfullt arbete – för att istället försöka förgylla vardagen med värdefulla saker som inte kräver lika mycket pengar.

downshift-to-the-good-life

Men betyder medias intresse verkligen att downshifting är något som blir vanligare? Ligger det i luften? Journalisterna frågar oss om vi ser en trend. Vi vet inte och har ingen statistik att falla tillbaka på,så vi säger att vi hoppas att det ska bli en trend (eftersom det ökar förutsättningarna för hållbar livskvalitet), men att det hittills mer känns som en motström i en annars stark tidsanda i riktning mot motsatsen: jobba mer, tjäna mer och konsumera mer (det vill säga ekorrhjulets och konsumtionssamhällets drivande mekanismer).

screen-shot-2011-11-01-at-8-14-09-pm

Utmattningssyndrom:
Tyvärr så har jag fått uppleva detta väldigt tydligt den senaste tiden med flera kollegor och vänner som har gått in i väggen.
Inte bara på grund av det ekonomiska men oftare på grund av orimliga stress situationer som man kan hamna inför när man jobbar på olika företag som driver personalen att jobba orimligt mycket och långa tider och som har svårt att acceptera den svenska kulturen. Men det har jag skrivit om tidigare så det skall jag inte gå in på här.

images
Om vi inte lyckas hitta en balans som hjälper oss med vårt jobb och vår fritid så fungerar vi ju sämre och det håller ni säkert med om.
Men det handlar ju om mera än så och det handlar om ordet trygghet och att ha ett arbete som gör att du har roligt och kan le väldigt ofta och hur skall vi då finna detta?
Personligen så tror jag att det ekonomiska driver oss för mycket innan någon AHA upplevelse förklarar för oss att det viktigaste vi kan ha i livet är (*** ******) = Upp till dig att fylla i orden men i mitt fall handlar det om min familj och min hälsa som skapar min trygghet och även gör mig bättre på jobbet.
Att dessutom få jobba med Medtech där vi hjälper andra mänskor ger mig enormt mycket tillbaka vilket i sin tur sluter cirkeln.

Vad tror du? Vad tycker du?