På ett möte idag fick jag en fråga om Integritet och hur jag kan förklara detta ord.

När jag läser Wikipedias förklaring av integritet så inser jag att de flesta har en dålig uppfattning om vad integritet är och betyder. När en person är förtegen, inte gärna pratar om sig själv, är lite hemlighetsfull och svår att lära känna, då hör jag ofta att den personen har en hög integritet. Men stämmer det? Är det inte så att det är en introvert eller en analytiker eller rent av bara en osäker person?

På Wikipedia står det bland annat:

“Integritet som egenskap innebär att någonting är väl sammanhängande (integrerat) och motsägelsefritt inom ramen för vissa principer. Ju bättre detta någonting hänger ihop och har färre motsägelser (interna fel och konflikter) desto högre grad av integritet finns det”.

När en person gärna pratar om sig själv och sitt liv, när de gärna delar med sig av sina egna upplevelser och är pratsamma då hör jag oftast att de saknar integritet. Men stämmer det? Är det inte så att det är en extrovert person med högt självförtroende? Jag vet att för mig så stämmer detta väldigt bra.

På Wikipedia står det också:

Begreppet integritet kan även syfta på den offentliga personens förmåga att utöva sin makt, ledarskap eller annat inflytande på ett sådant sätt att den inte låter sig påverkas av sina egna intressen och/eller korrumperas“. – För mig personligen så är det integritet.

Integritet ska inte blandas samman med om man är introvert eller extrovert. Oavsett om jag pratar eller är tystlåten, oavsett om jag delar med mig av mina personliga erfarenheter eller om jag är hemlighetsfull, så har det absolut ingenting med integritet att göra.

Att ha hög integritet innebär att man drivs av värderingar som man är beredd att kämpa för.

Om vi då tittar på varför det är så farligt att berätta mera om sig själv så hänger detta mera ihop med vår kultur. Betänk då följande:

bssctab0

 

Genom att någon idag tittar på din journal så kan den personen få reda på vilka tabletter du tog till frukosten i morse. Den personen kan även läsa hela din sjukdoms historia och genom att följa dig på olika sociala medier så kan den personen få en bra bild av vem du är men betänk då att de även kan samla in information om var du är och vad du gjorde idag med hjälp av denna data från dessa olika källor ifrågasätts inte då din integritet? Nu säger du men det där är inte möjligt idag Stephen. Jo det är det och det pågår redan idag.

Exempel:

Du besöker din doktor i Stockholm och då använder han ett stort journalsystem låt oss kalla journalsystemet vid namn “Hälsa” och skriver in att du behöver medicin och hur du mår.

Denna data om dig säljs då vidare till ett företag som vi väljer att kalla “Psy”. De sammanställer sedan denna data och som sedan säljs vidare till andra företag såsom läkemedelsföretag i syftet att kanske satsa mera på medicin A istället för medicin B.

Nej detta är ju inte möjligt tänker du då men det är så här det händer idag.

Den personen som grundade bolaget som idag köper in datat är samma person som numera är chef över journalsystemet på ett landsting.  Han är ju inte kvar på företaget “Psy” men nu tror jag att vi kan börja fundera på vilka pengar pratar vi om här och där kan jag bara säga att det är inte småsummor och varför vissa saker inte har gått rätt till historiskt sätt när detta journalsystem infördes.

För att då inte börja prata om de avslöjanden som Snowden kom ut med så inser vi snart att Orwells farhågor om vår framtid var mindre än det vi idag vet.
Allt vi idag skriver på fejan och på Linkan samt andra ställen jobbar ihop med NSA och ovavset om dessa företag gör det eller inte så hämtar NSA information ur dessa företag om oss genom PRISM.

Så betänk vad är integritet?

ilU8eF8omGr0

 

prism2