Vi använder oss av Teamspeak version3 för att kommunicera i de spel vi spelar.

 

ts3-server

 

Ni hittar klienten här:

http://www.teamspeak.com/?page=downloads

TS server ip: sk-spel.se
(176.10.211.235)
(Porten är standard 9987)

Lösenord: svenskakrigare
Aktivitet: http://www.tsviewer.com/index.php?page=ts_viewer&ID=926382