Skärmavbild-2012-07-06-kl.-13.11.14

Stekhett. Under veckan då vi var på plats arrangerades det åtskilliga seminarier inom alla möjliga områden som relaterar till sjukvård i allmänhet och exempelvis eHälsa i synnerhet.
Som jämförelse kan nämnas att under hela Almedalsveckan hölls det två (2) seminarier om Eurokrisen.

Framtidens vård har således varit i stort fokus.

En diskussion på onsdagsmorgonen på Teaterskeppet i Visby Hamn arrangerades av Kairos Future och avhandlade hur vården kan se ut 2030 med tanke på det rasande tempo som den tekniska utvecklingen har och kommer att ha de närmaste åren.

Presentationen och den efterföljande debatten tog upp ämnen som hur patienterna själva ska kunna ta mer kontroll över sin journalinformation, hur man som vårdtagare ska kunna känna en trygghet i att ens journalinformation finns tillgänglig oavsett vilken vårdgivare man kontaktar i landet, och hur modern och framtida tekniska möjligheter går mer hand i hand med hur man arbetar inom vården. Förändringsarbetet för att göra detta möjligt är enligt SKL påbörjat men det går väldigt långsamt, vi kan även bekräfta att det finns många “gatekeepers” ute i verksamheterna på landstigen och övriga som av olika anledningar håller hårt på information och lösningar och inte gärna delar med sig vilket är något som är ett stort problem och hinder mot den framtida utvecklingen.

Ett annat föredrag arrangerades av Center för eHälsa i samverkan och avhandlade ämnet hur vi får säkrare vård med en gemensam läkemedelslista, en diskussion som är aktuell när NOD införs vid årsskiftet. Diskussionen spillde över till att även diskutera hur man även det hanteringen av journaler och receptdatabaser, där större fokus låg just på hur stort inflytande läkare och patienter ska ha över journaler och recept som hör till varje patient. När vi var på plats i Almedalen fick vi en chans att möta kunderna och höra deras kritik och förslag direkt, utan att boka ett formellt möte i ett trist mötesrum. Istället fördes diskussioner högt och lågt i ett somrigt Visby vilket öppnade för en helt annan dialog än under ett formellt projektmöte.

Skärmavbild 2014-03-24 kl. 08.59.13